Monday, May 16, 2011

Phalajyotishya by Shyam Manav 14-05-2011

साहित्य मंदिर, वाशी नवी मुंबई येथे झालेले प्रा. श्याम मानव यांचे फलज्योतिष या विषयावरील दि. १४/०५/२०११ रोजी झालेले याख्यानाची क्षणचित्रे।

क्षणचित्रे

संपूर्ण अल्बम