Friday, December 15, 2017

Shyam manav Books


Video

https://youtu.be/UDkfI_fl8vQ

Monday, May 16, 2011

Phalajyotishya by Shyam Manav 14-05-2011

साहित्य मंदिर, वाशी नवी मुंबई येथे झालेले प्रा. श्याम मानव यांचे फलज्योतिष या विषयावरील दि. १४/०५/२०११ रोजी झालेले याख्यानाची क्षणचित्रे।

क्षणचित्रे

संपूर्ण अल्बम